Registre la teva activitat!

Emplenar aquest formulari ens ajuda a portar un millor control i tenir un històric de les activitats que realitzem.

Lloc on s'ha realitzat *
Espai utilitzat *

La nostra sala habitual és la Taller 1