Organitza una activitat a la Torre.

Com soci de l’Associació Cultural i Recreativa, Juguem!, tens dret a utilitzar els espais de la torre per jugar a jocs de taula fent un bon ús dels espais de la Torre.

Per la correcta organització de la teva activitat has de seguir aquests 4 senzills passos.

1) Reservar l’espai i fer convocatòria

Has d’omplir el formulari de demanda d’espais per sol·licitar la reserva de l’espai desitjat per dur a terme la teva activitat. Un cop rebis la confirmació de la reserva, podràs fer la convocatòria a través del grup de WhatsApp de Juguem!

2) Registrar l’entrada i sortida de la Torre

A la taula de l’entrada de la Torre hi ha un llistat amb el registre d’entrades i sortides de les diferents entitats que estan utilitzant la Torre. Com a responsable de l’activitat has de registrar l’entrada i sortida degudament perquè les altres entitats usuàries sàpiguen si estem o no fent ús de l’espai reservat.

3) Fer un bon ús de la Torre

SEMPRE s’ha de tenir en compte i respectar l’acord de bon ús que té l’associació i els seus socis amb la Torre. La bona cura dels espais, equipaments, materials i residus és el nostre deure segons la nostra responsabilitat com entitat gestora. Hem de ser molt estrictes en complir aquest compromís:

  • L’ús de les neveres de la relacional i de la cuina és de totes les entitats, per això, tot el que s’hi guardi ha d’estar degudament etiquetat com a Juguem!

  • Si es menja i beu, s’han de netejar els paraments i les restes perquè la sala i els materials quedin nets.

  • Els dies que no hi hagi servei de neteja (diumenges i festius) els residus generats, especialment els orgànics, no es podran quedar a les papereres de la Torre.

  • Un cop finalitzada l’activitat, s’ha de netejar la sala i recollir el material (taules, cadires, cablejat…) i equips (taula de so, projector, ordinador…) utilitzat.

  • L’ús de la Torre fora l’horari d’obertura implica que l’encarregat de l’activitat, ha de ser el responsable de tenir o aconseguir les claus per poder obrir i tancar degudament la Torre i fer-se responsable de desactivar i armar l’alarma correctament.

4) Registrar l’activitat

Per portar un millor control de les activitats que realitzem, necessitem que un cop finalitzis la teva activitat, fem arribar a la dinamització de la Torre un resum de la jornada omplint el formulari amb la informació que se’ns demana.